Veel gestelde vragen

Wanneer uw vraag niet in onderstaande lijst voorkomen, kunt u natuurlijk altijd even bellen. Ons telefoonnummer is
 0314 - 39 17 71. Als wij even niet bereikbaar zijn, zal het antwoordapparaat aanstaan en kunt u uw boodschap inspreken. Ook kunt u ons mailen op het volgende mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wanneer Logopedie?

logopediecentrumodolphy 04Logopedische hulp kan nodig zijn voor kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van de spraak, taal, stem en/of het gehoor.

 

Is er altijd een verwijzing van een arts nodig?

Vanaf 1 augustus 2011 is er geen verwijzing meer nodig voor logopedie in de eerste lijn. De wet BIG bepaalt dan dat logopedisten direct toegankelijk zijn (DTL). Tot 1 augustus 2011 mogen logopedisten uitsluitend onderzoeken en behandelen na verwijzing door een arts. Ook na 1 augustus blijft het mogelijk om op verwijzing van de huisarts naar de logopedist te gaan. De directe toegankelijkheid van de logopedie heeft geen betrekking op logopedie in het speciaal onderwijs of binnen (revalidatie-/verpleeg)instellingen.

 

Wat doet een logopedist(e)?

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist.

 

Wat doet een logopedist(e) in het onderwijs?

De logopedist in het onderwijs is een paramedicus die werkt op een school. Als paramedicus valt de logopedist onder de wet BIG. Logopedisten in het onderwijs kunnen werkzaam zijn op (speciale) basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, een OrthoPedagogisch Didactisch centrum (OPDC), scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (REC-scholen, cluster 1 tot en met 4) en/of basis- en volwasseneneducatie. Zij zijn in dienst van bijvoorbeeld een gemeentelijke gezondheidsdienst, een onderwijsbegeleidingsdienst of een school- of gemeentebestuur.

Logopedische begeleiding is een instrument ter voorkoming en vermindering van onderwijsbelemmeringen. Logopedisten in het onderwijs worden dan ook steeds vaker ingezet in het kader van onderwijsachterstanden, Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE), vroegsignalering, meertaligheid en dyslexie. Er wordt samengewerkt met veel andere disciplines en deskundigen.

 

Wanneer kan ik een afspraak maken?

U kunt ons (het liefst overdag) bellen op telefoonnummer 0314 - 39 17 71 of 0314 - 37 37 17 voor het maken van een afspraak. Als wij even niet bereikbaar zijn, zal het antwoordapparaat aanstaan en kunt u uw boodschap inspreken.

 

Is er een wachtlijst?

We proberen iedereen zo snel mogelijk in te plannen. Toch kunnen we niet voorkomen dat er soms een wachtlijst is. Vooral voor de tijden na school kan het zijn dat u (uw kind) even op een wachtlijst komt te staan. Zodra er een plekje is, wordt er contact met u opgenomen.

 

Hoe lang duurt een logopedische behandeling?

En logopedische behandeling wordt in principe in sessies van 30 minuten gegeven (dit is inclusief 4 minuten administratietijd). De behandeling is meestal een keer per week, bij voorkeur op een vaste tijd.

 

Wordt logopedie vergoed door de zorgverzekeraar?

Logopedie wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. Alle zorgverzekeraars vergoeden de logopedie. U hoeft zich dus niet bij te verzekeren om voor vergoeding van logopedie in aanmerking te komen. Wel heeft u een verwijsbrief nodig van huisarts, specialist, tandarts of orthodontist.

 

Mijn kind moet naar de logopedie. Mag/moet ik erbij blijven?

Tijdens de eerste afspraak moet u als ouder/verzorger er de hele sessie bij blijven. We bespreken de hulpvraag en stellen u allerlei vragen. Of u er bij de volgende behandelingen wel of niet bij zult blijven, hangt af van welke behandeling het betreft en natuurlijk ook van het kind. Bij sommige behandelingen hebben we het liefst een ouder erbij en in sommige gevallen werkt het juist veel sneller als het kind alleen is. Natuurlijk bespreken we dit altijd eerst met u en met uw kind.

 

Hebben patienten recht hun dossier in te zien?

Ja, dit is geregeld in de wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

 

Hebben familieleden ook inzagerecht in het dossier?

Nee, alleen als de patiënt hiervoor toestemming heeft verleend. Ouders van (jonge kinderen) en naasten van wilsonbekwamen hebben wel inzagerecht.

 

Klachtenprocedure

Door al onze logopedisten wordt op een zeer zorgvuldige en klantvriendelijke manier gewerkt. Toch kan het gebeuren dat niet alles naar wens verloopt. Het kan om kleine problemen gaan die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Soms gaat het om grotere problemen of bent u niet tevreden over de geleverde zorg. Indien u een klacht heeft over de logopedische behandeling kunt u deze in eerste instantie bespreken met de behandelend logopedist. Zij kan samen met u zoeken naar een oplossing. Komt u er met de behandelend logopedist niet uit, dan kunt u uw klacht neerleggen bij Ilona Odolphy, praktijkhouder. Zij zal samen met de behandelend logopedist zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing. Er wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan met uw klacht.
De praktijkhouder is bereikbaar op telefoonnummer 0314-391771 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Komt u er samen met ons niet uit, danzijn er twee instanties waar u terecht kunt. Het College van Toezicht op de naleving van de beroepscode van logopedisten of de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in Eerstelijn.
logo centrum voor logopedie Odolphy
Centrum voor Logopedie
Odolphy